Ausstellung

ex1

USA CES Ausstellung
09-12 Uhr.Januar
 Las Vegas

ex2

Hong Kong SpringFair
11-14 Uhr.Abrëll
 HongKong, China

ex3

Nepcon Thailand
21-24 Uhr.Juni
 Bangkok, Thailand

ex4

Hong Kong Hierscht Foire
13-16 Uhr.Oktober
 HongKong, China